Mexxen

Het drankspelletje mexxen is een bekend drankspel. Mexxen wordt veel gespeeld op feesten en partijen. Het is een leuk drankspel waarmee het drinktempo plotseling een stuk hoger komt te liggen. Voor het spelen van mexxen is niet veel nodig. Toch kan het drankspel met een groot aantal spelers gespeeld worden. Mexxen is een eenvoudig maar erg leuk drankspel.

Benodigheden om te mexxen

Om het spel te kunnen spelen heb je maar weinig nodig. Tijdens dit drankspel draait het om twee dobbelstenen. Naast deze dobbelstenen heb je uiteraard een aantal medespelers nodig en niet te vergeten, een alcoholische versnapering!

Tijdens het spel wordt met twee dobbelstenen tegelijk gegooid.

  • De laagste score tijdens het mexxen is 31.
  • De hoogste score is 21, dit wordt ook wel ‘mex’ genoemd.
  • De score kan worden opgemaakt uit de gegooide dobbelstenen. De dobbelsteen met het laagste aantal ogen telt als eenheid, de dobbelsteen met het hoogste aantal ogen telt als tiental. Wanneer een speler een 2 en een 5 gooit, is de score dus 52.

Als uitzondering op deze regel geldt bij dit spel dat twee keer hetzelfde aantal ogen niet in de tientallen blijft. Wanneer beide dobbelstenen tijden het mexxen hetzelfde getal tonen, geldt dit als honderdtal. Twee keer een 5 is dus een score van 500!

mexxen drankspel

Een 1 en een 2, de maximale score!

De speler die tijdens het spel als eerste gooit, mag bepalen hoeveel keer hij gooit. Het minimum is 1 keer gooien, het maximum is 3 keer gooien. Wanneer de eerste speler na twee keer gooien tevreden is met zijn score, betekent dit dat de opvolgende spelers ook maar 2 keer mogen gooien. Als alle spelers gegooid hebben moet de speler met de laagste score hiervoor boeten. Hij moet een vooraf afgesproken hoeveelheid drank tot zich nemen. Dit kan één slok, een shotje of meerdere slokken zijn.

Wanneer er tijdens het spel in een speelronde een ‘mex’ is gegooid, moet de verliezer van die ronde extra drinken. De verliezer bij dit spel is de persoon met de laagste score. Vaak wordt tijdens het mexxen vooraf afgesproken welke straf er voor de verliezer op een ‘mex’ staat. In veel gevallen is dit een extra slok of extra shotje. Wanneer de verliezer van de ronde mexxen aan zijn straf heeft voldaan, mag deze beginnen aan de volgende ronde!